Stap 1: Inventariseren

In deze stap wordt geïnventariseerd waar de organisatie nu staat en wat de klant nu van de organisatie vindt: het bepalen van ‘punt 0’.

 

Inventarisatiefase

In de inventarisatiefase bepalen we de huidige interne en externe situatie. Waar staat de organisatie nu? Wat wil de organisatie bereiken? Hoe ervaren klanten het bedrijf?

 

Inzoomen

Afhankelijk van het vraagstuk zoomen we meer in op details (wat vindt de klant van mijn website) of bekijken we het grotere geheel (wat vindt de klant van mijn organisatie).

 

Communicatiemiddelen

Een belangrijk punt hierbij is om te bekijken welke communicatiemiddelen er zijn. Denk hierbij niet alleen aan zaken zoals website, flyers en visitekaartjes, maar ook Linked-in profielen van medewerkers, de uitstraling van het pand en hoe de telefoon opgenomen wordt. Klantbeleving gaat veel verder dan alleen maar wat drukwerk.

 

Budget

We inventariseren ook welk budget er beschikbaar is in geld en uren. Niet om dat dan ook gelijk op te maken, maar wel om te bepalen welke reële mogelijkheden er zijn.

Door al deze zaken uit te zoeken en samen te voegen in een punt ‘o’ document, ontstaat er een goede basis voor de volgende stap.